KINDSPECIFIEK Kinderfysiotherapie voor en met kinderen.

Klik op foto's of tekst om te bladeren.

 

Behandellocatie  

Emmastraat 135, 7513 BB Enschede

Wachttijden  

Binnen één dag wordt de eerste behandeling gepland.

Openingstijden  

 • Maandag van 08:00 uur tot 17:00 uur
 • Woensdag van 07:30 uur tot 20:00 uur
 • Vrijdag van 08:00 uur tot 12:30 uur

Daarnaast kan in overleg ook op andere momenten worden ingepland.

 

Spelenderwijs leren bewegen

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Bij de behandeling tot 2 jaar komt KINDSPECIFIEK aan huis. Vanaf 2 jaar worden de behandelingen gegeven in de verschillende praktijken. Er zijn voldoende parkeermogelijkheden bij alle praktijken en allen zijn rolstoeltoegankelijk. 

 

Sensorische Informatieverwerking

Sensorische Informatieverwerking (S.I.) is het proces van het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt op opgenomen en door het zenuwstelsel wordt verwerkt.

Kinderen met sensorische verwerkingsproblemen laten vaker dan leeftijdsgenootjes problemen zien ten aanzien van zelfverzorging, mobiliteit en sociaal functioneren.

Omdat elk kind en gezin uniek is, vind ik het belangrijk elk kind goed in beeld te krijgen om vervolgens zo een doordacht plan te maken, zodat de Sensorische Informatieverwerking in de toekomst makkelijker verloopt.

De Sensorische Informatieverwerking opleiding (SI therapie) heb ik in januari 2021 afgerond bij Anders kijken naar kinderen in Leiden.

 

Als de ontwikkeling anders verloopt

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen. Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.

 

Bij de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld van het motorisch niveau van uw kind krijgen. Zij verzamelt informatie bij ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt, en zij onderzoekt en doet allerlei tests met uw kind. Tenslotte bespreekt de kinderfysiotherapeut de bevindingen en stelt zij een behandelplan op. De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier samen met uw kind ook thuis oefenen. Als dit nodig is, kan de kinderfysiotherapeut uw kind ook thuis behandelen. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.

KINDSPECIFIEK werkt ook samen met andere zorgverleners om een zo optimaal resultaat te behalen. 

 

Uw kind in deskundige handen

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut werkt altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. Ook heeft zij een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor het werken met kinderen.

 

Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. U kunt ook zonder verwijsbriefje bij de kinderfysiotherapeut terecht. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut, worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

De behandelingen kinderfysiotherapie wordt 9x vergoed en bij onvoldoende resultaat nogmaals maximaal 9 behandelingen uit de basisverzekering. Voor chronische aandoeningen geldt dat alle behandelingen worden vergoed, mits het kind verwezen is door een specialist.

Als u aanvullend nog verzekerd bent komen deze behandelingen boven op de 18 behandelingen die u uit de basisverzekering vergoed krijgt.

KINDSPECIFIEK heeft met iedere zorgverzekeraar een contract afgesloten.

  Klik voor tarieven KINDSPECIFIEK

 

Wanneer naar een kinderfysiotherapeut?

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen naar een kinderfysiotherapeut voor o.a. de volgende problemen:

 • Aangeboren afwijkingen die motoriek beïnvloeden
 • Afwijkend looppatroon
 • Veel vallen
 • Voorkeurshouding van baby
 • Huilbaby's
 • Baby's die veel overstrekken
 • Ademhalingsproblematiek
 • Cerebrale parese
 • Developmental coördination disorder (DCD)
 • Jeugdreuma
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Orthopedische klachten en/of afwijkingen
 • Plexus brachialis laesie
 • Motorische schrijfproblemen
 • Spina bifida
 • Moeite met fijne motorische vaardigheden (zoals knippen en plakken)
 • Problemen in de Sensorische Informatieverwerking (SI therapie)
 
 

Marian Aarnink: Kinderfysiotherapeut en S.I. therapeut

In 2002 is Marian begonnen met de opleiding Fysiotherapie in Enschede en heeft ze deze in 2006 afgerond. In 2009 is ze begonnen met de Master Kinderfysiotherapie in Breda en deze heeft ze in 2013 afgerond.

De nascholing over 'Zuigelingen-asymmetrie' (voorkeurshoudingen) was zeer verhelderend en blijkt heel goed toepasbaar in de praktijk. Hetzelfde geldt voor de cursussen 'Sportblessures bij kinderen' en 'Kinderfysiotherapie bij orthopedische klachten van de heupen, knieën en enkels'.

In januari 2021 heeft Marian de Sensorische Informatieverwerking (S.I.) opleiding afgerond bij Anders kijken naar kinderen in Leiden.

Na jaren praktijkervaring in (kinder)fysiotherapie kreeg Marian in januari 2020 de kans een eigen praktijk te starten. Die kans heeft ze met met beide handen aangegrepen.

"Ik hoop dat ik de kinderen die in mijn praktijk (gaan) komen, veel mag gaan leren. Van schrijven tot aan zindelijkheid. Van het leren fietsen of zwemmen tot het opheffen van een voorkeurshouding. Ook de behandeling van bijvoorbeeld een enkelblessure is geen probleem. Iedereen is welkom en ik ga er alles aan doen om welk motorisch probleem ook op te lossen!"

BIG nummer: 49066290804