Tarieven KINDSPECIFIEK

Als u een restitutiepolis heeft of als er meer behandelingen nodig zijn dan de 18 behandelingen uit de basisverzekering worden de volgende tarieven gehanteerd:

  • Consult kinderfysiotherapie (verr code 1100) 55,00 euro
  • Consult kinderfysiotherapie aan huis (verr code 1101) 65,00 euro
  • Instructie/ overleg ouders van de patiënt (verr code 1103) 50,00 euro
  • Screening, intake en onderzoek kinderfysiotherapie (verr code 1864)  65,00 euro
  • Intake en onderzoek na verwijzing (verr code 1870) 50,00 euro
  • Intake en onderzoek na verwijzing aan huis (verr code 1871) 62,00 euro
  • Telefonisch consult (verr code 1920) 18,00 euro
  • Niet nagekomen afspraak 45,00 euro