Tarieven KINDSPECIFIEK

Als u een restitutiepolis heeft of als er meer behandelingen nodig zijn dan de 18 behandelingen uit de basisverzekering worden de volgende tarieven gehanteerd:

  • Consult kinderfysiotherapie 45,00 euro
  • Consult kinderfysiotherapie aan huis 55,00 euro
  • Instructie/ overleg ouders van de patiënt 40,00 euro
  • Eenmalig kinderfysiotherapeut rapport 35,00 euro
  • Screening, intake en onderzoek kinderfysiotherapie 55,00 euro
  • Intake en onderzoek na verwijzing 40,00 euro
  • Intake en onderzoek na verwijzing aan huis 53,00 euro
  • Telefonisch consult 30,00 euro
  • Niet nagekomen afspraak 40,00 euro