Klik op foto's of tekst om te bladeren.

 

Contactgegevens

 

Contactgegevens

 Contact

Telefoonnummer
  06-41646941
E-mail
  info@kindspecifiek.nl
Veilig bericht via Zivver
  Stuur veilig bericht (gebruik deze optie bij privacygevoelige informatie)
Social media
  kindspecifiek
  @kindspecifiek

Behandellocaties  

Hoofdlocatie: Emmastraat 135, 7513 BB Enschede

Nevenvestigingen:

Wachttijden  

Binnen één dag wordt de eerste behandeling gepland.

Openingstijden  

 • Maandag van 08:00 uur - 21:30 uur
 • Woensdag van 08:00 uur - 20:30 uur
 • Vrijdag van 08:00 uur - 18:30 uur

Daarnaast kan in overleg ook op andere momenten worden ingepland.

 

Algemene informatie over kinderfysiotherapie: Spelenderwijs leren bewegen

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

 

Algemene informatie over kinderfysiotherapie: Spelenderwijs leren bewegen

 

Algemene informatie over kinderfysiotherapie: Als de ontwikkeling anders verloopt

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken en moeite met veranderen van houding. Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen. Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren.

 

Algemene informatie over kinderfysiotherapie: Als de ontwikkeling anders verloopt

 

Bij de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld van het motorisch niveau van uw kind krijgen. Zij verzamelt informatie bij ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt, en zij onderzoekt en doet allerlei tests met uw kind. Tenslotte bespreekt de kinderfysiotherapeut de bevindingen en stelt zij een behandelplan op. De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken. Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier samen met uw kind ook thuis oefenen. Als dit nodig is, kan de kinderfysiotherapeut uw kind ook thuis behandelen. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.

 

Bij de kinderfysiotherapeut

 

Uw kind in deskundige handen

Een kinderfysiotherapeut heeft na de basisopleiding fysiotherapie de vervolgopleiding kinderfysiotherapie gevolgd. De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren. De kinderfysiotherapeut werkt altijd volgens een behandelplan; waar nodig in overleg met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. Ook heeft zij een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor het werken met kinderen.

 

Uw kind in deskundige handen

 

Verwijzing en vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. U kunt ook zonder verwijsbriefje bij de kinderfysiotherapeut terecht. Bij behandeling door een geregistreerd kinderfysiotherapeut, worden de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Dit kunt u nagaan in uw polis of informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

De behandelingen kinderfysiotherapie worden vanuit de basisverzekering 18 keer vergoed. Voor chronische aandoeningen geldt dat alle behandelingen worden vergoed, mits het kind verwezen is door een specialist.

Als u aanvullend nog verzekerd bent komen deze behandelingen boven op de 18 behandelingen die u uit de basisverzekering vergoed krijgt.

  Klik voor tarieven KINDSPECIFIEK

 

Verwijzing en vergoeding

 

Wanneer naar een kinderfysiotherapeut?

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen naar een kinderfysiotherapeut voor o.a. de volgende problemen:

 • Aangeboren afwijkingen die motoriek beïnvloeden
 • Afwijkend looppatroon
 • Veel vallen
 • Voorkeurshouding van baby
 • Huilbaby's
 • Baby's die veel overstrekken
 • Ademhalingsproblematiek
 • Cerebrale parese
 • Developmental coördination disorder (DCD)
 • Jeugdreuma
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Orthopedische klachten en/of afwijkingen
 • Plexus brachialis laesie
 • Motorische schrijfproblemen
 • Spina bifida
 • Moeite met fijne motorische vaardigheden (zoals knippen en plakken)
 • Zindelijkheid
 

Wanneer naar een kinderfysiotherapeut?

 

Visie van de praktijk

"I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier."

Dit zijn vier prachtige zinnen uit het lied 'Greatest Love of All' van Whitney Houston. Ze geven precies aan waar het mij in mijn werk om gaat: kinderen helpen, bijvoorbeeld met een motorisch probleem. Dat is voor mij het mooiste dat er is.

In 2002 ben ik begonnen met de opleiding Fysiotherapie in Enschede en heb deze in 2006 afgerond. Van 2009 tot 2013 heb ik de Master Kinderfysiotherapie in Breda gevolgd.

Daarnaast heb ik verschillende nascholingen gedaan, zoals over 'Functiestoornissen van de bekkenbodem bij het kind'. Daaruit heb ik veel geleerd over zindelijkheid bij kinderen. Ook de nascholing over 'Zuigelingen-asymmetrie' (voorkeurshoudingen) was zeer verhelderend en blijkt heel goed toepasbaar in de praktijk. Hetzelfde geldt voor de cursussen 'Sportblessures bij kinderen' en 'Kinderfysiotherapie bij orthopedische klachten van de heupen, knieën en enkels'.

Na jaren praktijkervaring in (kinder)fysiotherapie kreeg ik in januari 2020 de kans een eigen praktijk te starten. Die kans heb ik met beide handen aangegrepen.

Ik hoop dat ik de kinderen die in mijn praktijk (gaan) komen, veel mag gaan leren. Van schrijven tot aan zindelijkheid. Van het leren fietsen of zwemmen tot het opheffen van een voorkeurshouding. Ook de behandeling van bijvoorbeeld een enkelblessure is geen probleem. Iedereen is welkom en ik ga er alles aan doen om welk motorisch probleem ook op te lossen!

 

Visie van de praktijk